"I dream my painting and I paint my dream." Van Gogh

CHRISTINA E. EBBESEN

 

Illustrator

 

Painter

 

Author

 

Lecturer

 

Blogger

 

Det gamle testamente

TIL SALG Små højdepunkter fra det gamle testamente. Adam og Eva, Kain og Abel, Noas ark, Babelstårnet, Abraham og Isak, Jakob, Josef i Ægypten, Moses, Samson, David og Goliat, Job, Jonas og Daniel.