"I dream my painting and I paint my dream." Van Gogh

NY TESTAMENTE

TIL SALG mange historier fra Det Nye Testamente, Jesu fødesel, bjergprædiken, skatten i Himlen, Zakæus, vandring på søen, den første sten, den barmhjertige samaritaner, nadveren, den gode hyrde, lad de små børn komme til mig, påsken